Arı Sütü Yerli Üretim 50 g

Arı Sütü Yerli Üretim 50 g

SATIN AL
Stok kodu: 908Y50 Kategoriler: Product ID: 1558

Açıklama

Arı sütü bileşim itibariyle oldukça karmaşık yapıya sahip bir maddedir. Yarısında su, protein, yağ, şeker, mikro elementler, enzimler, hormonlar, vitaminler, çeşitli yağ asitleri, 10–HDA ve daha birçok maddeye ek olarak %3 dolayında henüz belirlenemeyen maddeler bulunmaktadır. Etkileri bilinen fakat belirlenemeyen bu maddeler oranlarının az olmasına karşın arı sütünün olağanüstü etkinliğini meydana getirmektedirler.

Arı sütü genel olarak vücutta hücre yenilenmesi, üretimi ve metabolizması üzerinde etkili olduğundan organizmanın bütün dokularında canlılık ve bunun sonucunda sağlık, enerji, bağışıklık ve dinçlik meydana getirir. Bu yönü ile akla gelecek bütün sağlık problemlerinde önemli düzeyde iyileşme sağlar.

Japonya’da 54 farklı hastalık üzerinde yapılan uygulamalarda ortalama % 80 dolayında iyileşme belirleyen araştırıcılar bu hastalıkların bazılarının iştahsızlık, kronik hastalıklar nedeniyle vücut savunma sistemi yetersizliği, metabolizma ve beslenme bozuklukları, adet bozukluğu, sindirim sistemi rahatsızlıkları, astım, bronşit, kronik kabızlık, asabilik, uykusuzluk ve karaciğer rahatsızlıkları olarak bildirmektedirler. Aynı araştırıcılar kanserde tümör oluşumunun ve büyümesinin arı sütü tarafından engellendiğini de belirtmektedirler.

Çin’de deney hayvanları tümör oluşumuna neden olan antijen verildikten sonra iki gruba ayrılmış ve grubun birisine arı sütü verilmiştir. Arı sütü almayan gruptaki bütün hayvanlar kanserden öldükleri halde arı sütü alan grupta kanserden ölene rastlanmamıştır. Bu durum arı sütünün en azından kanser oluşumunu engelleyici etkisini kanıtlar niteliktedir.

Arjantin’de yapılan bir araştırmada tavşanlara aşırı yağ içeren diyet uygulanmış ve iki gruba ayrılarak grubun birisine arı sütü verilmiştir. Deney sonucu kontrol grubunun kanındaki kolesterol düzeyi ortalama % 1.37 olarak belirlenirken arı sütü verilen grupta bu değer ortalama % 0.68 bulunmuştur. Kontrol grubunda aortta aterosklerotik lezyonlar % 69.4–85.4 düzeyinde oluşurken arı sütü verilen grupta bu değer % 10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca göz diplerinin, koroner damarların ve karaciğerin incelenmesi sonucu arı sütü alan grupta önemli derecede üstünlük belirlenmiştir.

Arı sütü tüketen normal veya şeker hastası olan insanlarda iskelet kaslarının daha çok glikozu değerlendirmesi nedeniyle kan şekerinin düştüğü belirlenmiştir. Bulgaristan’da 125 enfeksiyonlu hasta üzerinde yapılan araştırmada arı sütünün imünobiyolojik etkinliği artırdığı saptanmıştir.

Çeşitli kaynaklarda ortak olarak arı sütünün çeşitli enfeksiyöz hastalıklarda, kas hastalıklarında, nefes darlığında, karaciğer yağlanmasında, eklem hastalıklarında, zayıflık ve halsizliklerde, sinirsel ve fiziksel yorgunluk hallerinde, mide ve bağırsak hastalıklarında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, sinirsel ve ruhsal bozukluklarda, zihinsel faaliyetlerin artırılmasında, yaşlılık durumunda, üreme ve cinsel problemlerin giderilmesinde, ani heyecan ve ruhi gerginliklerin giderilmesinde başarı ile kullanıldığı belirtilmektedir.

Yapısında bol miktarda bulunan asetilkolin sayesinde karaciğer yağlanması önlenmekte, tansiyon düşmekte ve kalp atışları düzene girmektedir. Antiarteriosklerotik bir madde olan arı sütünün günlük 50–100 mg’lık dozu bile total kolesterol düzeyinde % 14, total lipid düzeyinde ise % 10 azalma sağlamıştır. Arı sütünün yüksek dozlarda kullanımı antiviral etki oluşumuna neden olduğundan gribe karşı oldukça başarılı sonuçlar alınmakta, görme bozukluklarında ve görme yeteneğini artırmada önemli derecede etkili olduğu da deneylerle saptanmış bulunmaktadır.

 

——

Royal Jelly 50 g

Royal jelly is a substance with a very complex structure in terms of composition. In addition to about 3% undetermined substances, half of royal jelly contains water, protein, fat, sugar, micro elements, enzymes, hormones, vitamins, various fatty acids, 10-HDA and many other substances. Although these substances whose effects are known but cannot be determined, they constitute the extraordinary efficacy of royal jelly, although their ratios are low.

Since royal jelly is generally effective on cell renewal, production and metabolism in the body, it creates vitality in all tissues of the organism and consequently health, energy, immunity and vigor. With this aspect, it provides significant improvement in all possible health problems.

Researchers, who determined an average of 80% improvement in applications performed on 54 different diseases in Japan, report that some of these diseases as; loss of appetite, insufficiency of body defense system due to chronic diseases, metabolism and nutrition disorders, menstrual disorders, digestive system disorders, asthma, bronchitis, chronic constipation, irritability, insomnia and liver disorders. The same researchers also state that the formation and growth of tumors in cancer is inhibited by royal jelly.

In China, experimental animals were divided into two groups after the antigen causing tumor formation was administered and royal jelly was given to one of the groups. Although all animals in the group that did not receive royal jelly died of cancer, no one died of cancer in the group that received royal jelly. This proves at least the preventive effect of royal jelly on cancer formation.

In a study conducted in Argentina, rabbits were given a diet containing excessive fat by dividing into two groups and royal jelly was given to one of the groups. As a result of the experiment, the cholesterol level in the blood of the control group was determined as 1.37% on average, while this value was found to be 0.68% in the group given royal jelly. While atherosclerotic lesions in the aorta occurred at a level of 69.4–85.4% in the control group, this value was determined as 10% in the royal jelly group. In addition, as a result of the examination of the bottom of the eyes, coronary vessels and liver, a significant superiority was determined in the group receiving royal jelly.

It has been determined that blood sugar decreases in normal or diabetic people who consume royal jelly because skeletal muscles evaluate glucose more. In a study conducted on 125 infected patients in Bulgaria, it was determined that royal jelly increased the immunobiological activity.

As common in various sources, it is stated that royal jelly is successfully used in various infectious diseases, muscle diseases, shortness of breath, fatty liver, joint diseases, weakness and fatigue, nervous and physical fatigue, stomach and intestinal diseases, strengthening the immune system, nervous and mental disorders, increasing mental activities, old age, in the elimination of reproductive and sexual problems, in the removal of sudden excitement and spiritual tensions.

Thanks to acetylcholine, which is abundant in its structure, fatty liver is prevented, blood pressure is reduced and heartbeat is regulated. Even a daily dose of 50-100 mg of royal jelly, which is an anti-arteriosclerotic substance, reduced the total cholesterol level by 14% and the total lipid level by 10%. Since the use of royal jelly in high doses causes the formation of antiviral effects, very successful results are obtained against the flu, and it has been determined by experiments that it is significantly effective in visual disorders and increasing the ability to see.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Arı Sütü Yerli Üretim 50 g” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir