Probee 41 1 L

Probee 41 1 Lt.

SATIN AL
Stok kodu: 842 B Kategoriler: , Product ID: 1541

Açıklama

PROBEE KULLANIM TALİMATI:

Probee41 Kullanımı:

1-Şuruba Katılarak Uygulama:

Hazırladığınız şurubun içine her 1 L Şuruba 5 ml’e katmanız yeterli olacaktır. Eğer 10 lt. Şurup hazırladıysanız 50 ml.e Probee41 katmanız yeterlidir. 50 lt. Şuruba 250 ml’e 100 L. şuruba 500 ml’e Probee41
katılarak arılara şurubun içinde karışımla verilebilir. Bu uygulama hazırladığınız şurubun miktarına göre Probee41 katılabilir.

Bölgelere göre şurup verme ölçüleri değişebilmektedir. Şurup verme zamanları bölgelere göre değişkenlik gösterse de bal sağım zamanından sonraki aylarda kışa girerken Ekim ve Kasım aylarında şuruba katacağınız PROBEE41 Ana arınızdaki yumurta atışını en üst seviyeye çıkararak günde 2200 yumurta atımı bilimsel raporlarda tespit edilmiştir.

Bu aylarda uygulayacağınız şurupla PROBEE 41 bitkisel solüsyon takviyesi bahara çıkacak olan arılarınızda performans açısından güçlü ve hastalıksız arı kolonilerine sahip olmanızı sağlayacaktır.

Şurup ile verme dönemleri Ekim, Kasım aylarından sonra Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına kadar vereceğiniz 1 L şuruba 5 ml’e PROBEE 41 bitkisel solüsyondan takviye ederek kullanmalısınız.

2-Kek’e Katılarak Uygulama:

Hazırladığınız Kek’in içine her 1 kg Kek’e 10 ml’e katmanız yeterli olacaktır. Eğer 10 kg Kek hazırladıysanız 100 ml’e Probee41 katmanız yeterlidir. 50 kg Kek’e 500 ml’e Probee41 katılarak arılara Kek’in içinde karışımla verilebilir. Bu uygulama hazırladığınız Kek’in miktarına göre Probee41 katılabilir.

3-Püskürtme İle Uygulama: Kovan İçindeki Arıların Çıta aralarına Püskürtülerek Arıların Üzerine Gelecek Şekilde Uygulanır (EN ÖNEMLİ UYGULAMA ŞEKLİDİR):

Probee41 hazırlama şekli bu uygulama sisteminde değişiktir. Önce uygulama yapılacak karışım hazırlanır, karışımın hazırlanması 1 ölçü Probee41 3 ölçü Suşeklinde hazırlanır. 1 L Karışım hazırlamak için 250 ml’e Probee41 750 ml’e su ile karıştırılarak 1 L. Probee41 Solüsyon karışımı hazırlanmış olur ve kovan kapağı açılarak arıların üzerlerine gelecek şekilde püskürtme yapılarak uygulanır. 

Püskürtme dönemleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül, Ekim aylarıdır. Arılarınızın güç ve performanslarını arttırmak, ana arının yumurta atma seviyesini günlük 2200 yumurta attırmak ve hastalıklara karşı direnç oluşturmalarını sağlamak için bu aylarda yapılır. Bal akım zamanı dahi güvenle kullanabileceğiniz bitkisel karışım olduğundan ve toksik madde içermediği için kalıntı riski bulunmamaktadır.

Özellikle Temmuz ortaları ve Ağustos ayı içerisinde Ana arının yumurta atma seviyesini % 75 seviyelerinde tutarak günlük 1600-1800 adet yumurta attığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Geçmişte ana arı 500 yumurta attığından dolayı kolonide ciddi düşüş oluyordu. Birçok arıcımız Eylül 15 zamanlarında kolonide ciddi düşüşlerin önüne geçerek koloninin güçlülüğü sağlamıştır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Aynı şekilde Çam Balının sağımından sonra koloninin güçlü arı popülasyonuna sahip olabilmesi için ve ana arının günlük 2200 yumurta atmasını sağlamak için PROBEE 41 bitkisel solüsyon uygulanmalıdır. Bu uygulama arılarınızın performanslarını arttırır ve hastalıksız güçlü bir şekilde kışlatmaya girmenizi sağlar. Bahara yine güçlü ve tarlacı bir popülasyonla çıkmanızı sağlayacaktır.

VARROA MÜCADELESİNDE AROMATİK BİTKİLERİN ÖNEMİ:

Varroa ile savaşta ve onun kontrol altına alınmasında çeşitli kimyasal maddelerin kullanılması günümüze kadar daha ağırlık kazanmış. (Koeniger ve Fuchs,1988; Slabezki ve ark, 1991) Son yıllarda kullanılan fluvalinate, flumetrin, amitraz ve coumaphos gibi kimyasallara karşı varroa parazitinin bağışıklık kazanması, bal ve balmumunda kalıntı bırakması, kapalı yavru gözlerindeki varroalara etkiliolmaması nedeniyle (Spreafico ve ark, 2000), bu zararlı kimyasallar yerine alternatif yöntemler üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle çeşitli organik asitler ve aromatik bitkilerin kullanımı yaygınlık göstermiştir (Hart ve Nabors, 2000).

Sistemik etkili bir ilaç olan Perizin® (coumaphos) birçok ülkede arıcılar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda coumaphos etkili maddesinin besin paylaşımı ile 12 saat içerisinde diğer arıların hemolenfine geçtiği ve yüksek dozlarının arı ölümüne neden olduğu; %24’nün arıların sindirim sistemine ulaştığı, %76’sının arılara ulaşamadığı ve petekler üzerinde kaldığı ve balmumunda kalıntı bıraktığı; balmumu içerisinde biriken coumaphos kalıntısı nedeni ile varroaların zaman içerisinde bu aktif maddeye karşı dayanıklılık geliştirerek etkinliğini azalttığı belirtilmektedir (Van Buren ve ark.,1992).

Varroaya karşı son yıllarda kullanılan entegre kontrol yöntemleri, sentetik pyretroidlerin kullanımını azaltmakta ve çeşitli genetik, biyolojik, ve bitkisel kaynaklı ürünlerin kullanımını gündeme getirmektedir. Özellikle organik tarım anlayışının her geçen gün yaygınlık kazandığı günümüzde tarım ürünlerinin dış pazarda karşılaştığı çeşitli sorunlar göz önüne alındığında arıcılık sektöründe yapılan yanlış uygulamaların da bu aşamada etkisinin olduğu görülmektedir.

Varroa’ya karşı bitkisel, organik asit ve biyoteknik uygulamaların, kimyasal uygulama ile etkinliğinin karşılaştırılması amacına yönelik çalışmaların sonucunda, varroa ile savaşta, ülke arıcılarına önerilebilecek ve kimyasal uygulamalara alternatif olabilecek aromatik bitkilerden çıkartılan uçucu yağ asitlerinin etki düzeyleri, varroa mücadelesinde ön plana çıkmaktadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI:

1-Toksikolojik herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

2-Arılarda hareketlilik arttı.

3-Arılarda kovan açılışında uygulama anında strese bağlı herhangi bir saldırganlık gözlenmedi. Sakin bir hareketlilik gözlendi.

4-Arılar üzerinde bulunan Varroa’ların kovan dip tahtası ve çekmecelere düştüğü gözlendi.

5-Arıcıların uygulama esnasında kendilerine zarar verebilecek herhangi bir koruyucu gaz maskesine ihtiyaç duymadığı, uygulamanın kolay ve pratik yapılabildiği gözlendi.

6-Uygulama esnasında arıların diğer kimyasal ve bitkisel mücadele yöntemlerinde olduğu gibi kovan terk etme, kısmi felç, kraliçe üzerinde herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı gözlendi. Bilakis düşük ısılarda bile (+10 C) arıların tedirgin olmadığı gözlendi. +10 derecenin altındaki uygulamalar arı giriş deliklerinden içeriye püskürtme olarak uygulandı.

7-Bitkisel çözeltinin yapısında bulunan hidrolatlar, eterik yağ asitleri karışımının arı metabolizmasında doğal tepkimeleri hızlandırdığı buradan hareketle hızlı bir temizleme dürtüsünün oluştuğu gözlendi.

8-Gıda güvenliği açısından herhangi bir kalıntı söz konusu olmadığı gibi gerektiğinde sık sık kullanımında dahi herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

9-Peteklerde nem etkisinden oluşan çürüklüğün kalmadığı gözlendi.

10-Kimyasallardan kaynaklanan kovan içindeki kötü kokunun kalmadığı gözlendi.

11-PROBEE 41’in en belirgin özelliği olan Ana Arıda ki güç ve performansının en üst seviyede seyretmesi ve yavru popülasyonunun ciddi bir şekilde artışı gözlemlendi. (Günlük yumurta atışı 2200 adet)

12- Bununla birlikte, deneme boyunca arılarda hastalık görülmemesi, uygulanan ekstrat ve yağ karışımının faydası olarak tespit edilmiştir.

—————————-

PROBEE INSTRUCTIONS FOR USE:

Probee41 Usage:

1-Application by Adding Syrup:

It will be sufficient to add 5 ml to each 1 L of syrup into the syrup you have prepared. If you have prepared 10 L Syrup, it is sufficient to add Probee41 to 50 ml. You should add Probee41 250 m to 50 L Syrup l; 100 L syrup 500 ml.

It can be given to the bees with a mixture in the syrup. This application can add Probee41 according to the amount of syrup you have prepared.

Syrup delivery measures may vary according to regions. Even though the syrup delivery times vary according to the regions, 2200 egg laying per day has been determined in scientific reports by maximizing the egg laying in your PROBEE41 queen, which you will add to the syrup in October and November as you enter the winter in the months after honey milking.

PROBEE 41 herbal solution supplement with the syrup you will apply during these months will ensure that your bees will have strong and disease-free bee colonies in terms of performance.

Syrup administration periods After October, November, you should use PROBEE 41 herbal solution by adding 5 ml to 1 L syrup that you will give until January, February, March, April.

2-Application by Joining the Cake:

It will be sufficient to add 10 ml to each 1 kg of Cake into the Cake you have prepared. If you have prepared 10 kg of Cake, it is sufficient to add Probee41 to 100 ml. By adding Probee41 to 500 ml of 50 kg Cake, it can be given to the bees with the mixture in the Cake. This application can join Probee41 according to the amount of Cake you have prepared.

3-Application by Spraying: It is applied by spraying between the laths of the bees in the hive so that they are on the bees (THE MOST IMPORTANT APPLICATION):

3-Application by Spraying: It is applied by spraying between the laths of the bees in the hive so that they are on the bees (THE MOST IMPORTANT APPLICATION):

The way of preparing Probee41 is different in this delivery system. First, the mixture to be applied is prepared. Preparation of the mixture It is prepared as 1 measure of Probee41, 3 parts of water. To prepare 1 L of mixture, 250 ml of Probee41 is mixed with 750 ml of water, and 1 L of Probee41 Solution mixture is prepared, and the hive cover is opened and sprayed on the bees.

Spraying periods are January, February, March, April, May, June, July, August and September, October. It is done in these months to increase the strength and performance of your bees, to lay the queen’s egg laying level of 2200 eggs per day and to create resistance against diseases. There is no residual risk as it is a herbal mixture that you can use safely even during honey flow and does not contain toxic substances.

It has been scientifically proven that the queen bee lays 1600-1800 eggs per day by keeping the egg laying level at 75%, especially in mid-July and August. In the past, there was a serious decline in the colony due to the queen laying 500 eggs. Many of our beekeepers have prevented serious declines in the colony in September 15 and ensured the strength of the colony. This has been scientifically proven as well.

After milking the Pine Honey, PROBEE 41 herbal solution should be applied in order for the colony to have a strong bee population and for the queen to lay 2200 eggs per day. This application increases the performance of your bees and allows you to enter the wintering period without disease. It will allow you to come out with a strong and field-farming population again in the spring.

THE IMPORTANCE OF AROMATIC PLANTS IN THE STRUGGLE OF VARROA:

The use of various chemicals in the fight against Varroa and its control has gained more weight until today. (Koeniger and Fuchs, 1988; Slabezki et al, 1991) Studies have been started on alternative methods instead of these harmful chemicals due to the immunity of varroa parasite against chemicals such as fluvalinate, flumethrin, amitraz and coumaphos, which have been used in recent years; due to leaving residue in honey and beeswax; and due to ineffectiveness against varroa in closed puppies’ eyes (Spreafico et al, 2000). ). In particular, the use of various organic acids and aromatic plants has been widespread (Hart and Nabors, 2000).

Perizin® (coumaphos), a systemically effective drug, is used extensively by beekeepers in many countries. In recent years, it has been found that the active substance of coumaphos passes into the hemolymph of other bees within 12 hours with food sharing and high doses cause bee death; 24% reached the digestive system of the bees, 76% did not reach the bees and remained on the honeycombs and left a residue in the wax; It has been stated that varroa, due to the coumaphos residue accumulated in the beeswax, decreases its effectiveness by developing resistance to this active substance over time (Van Buren et al., 1992).

Integrated control methods used against varroa in recent years reduce the use of synthetic pyrethroids and bring up the use of various genetic, biological, and plant-derived products. Considering the various problems faced by agricultural products in the foreign market, especially in today’s world where the understanding of organic agriculture is gaining prevalence, it is seen that the wrong practices in the beekeeping sector also have an effect at this stage.

As a result of the studies aimed at comparing the effectiveness of herbal, organic acid and biotechnical applications against varroa with chemical application, the effect levels of volatile fatty acids extracted from aromatic plants, which can be recommended to country beekeepers and can be an alternative to chemical applications, come to the fore in the fight against varroa.

RESULTS OF SCIENTIFIC STUDIES:

1-No toxicological adverse events were found.

2-Mobility has increased in bees.

3-No stress-related aggression was observed in bees at the time of application at the hive opening. A quiet movement was observed.

4- It was observed that the Varroa on the bees fell into the hive bottom board and drawers.

5- It was observed that the beekeepers did not need any protective gas masks that could harm themselves during the application, and the application was easy and practical.

6- During the application, it was observed that the bees did not have any harmful effects on the queen, such as leaving the hive, partial paralysis, as in other chemical and herbal control methods. On the contrary, it was observed that even at low temperatures (+10 C), the bees were not disturbed. Applications below +10 degrees were applied as spraying inside the bee entrance holes.

7- It has been observed that the mixture of hydrolates and etheric fatty acids in the structure of the herbal solution accelerates the natural reactions in the metabolism of the bee, thus, a rapid cleaning impulse is formed.

8- There is no residue in terms of food safety, and no adverse events were encountered even when it was used frequently when necessary.

9- It was observed that there was no rot in the combs due to the effect of moisture.

10- It was observed that the bad odor in the hive caused by the chemicals remained.

11- The most distinctive feature of PROBEE 41, the highest level of power and performance in the Queen Bee, and a serious increase in the brood population was observed. (2200 eggs per day)

12- However, the absence of disease in bees throughout the experiment was determined as the benefit of the applied extract and oil mixture.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Probee 41 1 L” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir